بین الملل

در چند سال اخیر شرکت تله پرومو با توجه به روابط گسترده خود در حوزه بین الملل قادر به اخذ مجوزهای مورد نیاز اگریگیتوری وهمکاری با اپراتورهای کشورهایی چون نیجریه، سودان، غنا، اتیوپی، پاکستان و… جهت راه اندازی سرویس های خدمات ارزش افزوده و تسهیل و تسریع امور مربوطه برای فراهم کنندگان محتوا و سرویس بوده است. همچنین با توجه به حضور تیم های داخلی مجرب در زمینه های فنی، کسب و کار و تبلیغات و آشنایی کامل اعضا با سرویس های قابل ارائه در هر یک از این کشورها امکان  تحقق اهداف و برآوردهای مادی و معنوی فراهم میباشد. با توجه به زیرساخت های هر یک از این کشورها قابلیت راه اندازی سرویس های 2G  و  3G امکان سنجی شده و شرکای داخلی با در نظر گرفتن این موارد راهنمایی خواهند شد.